Klasztor Sióstr Bernardynek: Podsumowanie prac 2018

Prace przeprowadzone w Klasztorze Sióstr Bernardynek w Krakowie w roku 2018 obejmowały zachodnie elewacje zabudowań klasztornych od strony ul. Poselskiej, od murów obwodowych dziedzińca północnego, aż do muru zamykającego dziedziniec przed kościołem Św. Józefa.

Kompleksowy remont zabudowań klasztornych sióstr Bernardynek przy ul. Poselskiej 21 w Krakowie rozpoczęty został w roku 2015, kiedy to wykonano wzmocnienie konstrukcji oraz konserwację muru zamykającego dziedziniec przed kościołem Św. Józefa. W roku 2016 wykonano sondażowe badania archeologiczno-architektoniczne przy murach obwodowych dziedzińca północnego, a w roku 2017 wzmocnienie, stabilizację i konserwację tej części murów.

Elewacje zabudowań klasztornych przed konserwacją od strony dziedzińca przed kościołem Św. Józefa w stronę ul. Dominikańskiej

Elewacja po konserwacji

Wnioski i założenia konserwatorskie

Ze względu na problem zasolenia i zawilgocenia tynki w dolnych partiach ścian musiały zostać całkowicie skute do ok. 0,5m powyżej widocznej granicy zasolenia, aż do odsłonięcia wątku ceglanego. Tynki skuto do wysokości ok 1,80m powyżej poziomu chodnika. Rekonstrukcję tynków w tych partiach wykonano z zastosowaniem tzw. tynków renowacyjnych. Są to gotowe, mineralne tynki szerokoporowe, kumulujące sole.

W wyższych partiach stan tynków był znacznie lepszy, dlatego też możliwe było ich pozostawienie i poddanie konserwacji. Tynki odspojone i spękane skuto jedynie wzdłuż pęknięć, pozostałe odspojenia podklejone zostały metodą iniekcji z zastosowaniem gotowej zaprawy mineralnych do zastrzyków podtynkowych. Pęknięcia konstrukcyjne związane z nierównomiernym osiadaniem muru i brakiem stabilizacji podłoża sklamrowano za pomocą spiralnych kotew ze stali austenicznej i specjalistycznej zaprawy mineralnej w systemie BRUT SAVER.

Mniejsze pęknięcia zostały poszerzone i wypełnione zaprawą mineralną zbrojoną włóknem szklanym.

Ze względu na konieczność zastosowania w dolnych partiach tynków renowacyjnych i ich odmienną fakturę wykonano na całości muru szlichtę z cienkowarstwowego, drobnoziarnistego tynku mineralnego zbrojonego włóknem szklanym.

Elewacje pomalowano z zastosowaniem farby mineralnej krzemianowej, strukturalnej w kolorze dobranym do kolorystyki tynku, która ma właściwości hydrofobowe.

Przebieg prac

 • Całkowite skucie zasolonych tynków w dolnej partii do wysokości od 1,5 – 1,8 m (0,5 m. powyżej widocznej granicy zasolenia).
 • Wykucie zasolonych fug.
 • Hydroizolacja pozioma
 • Przemurowania i wypełnienia głębokich ubytków zwłaszcza w dolnych partiach muru z zastosowaniem cegieł oraz zaprawy Porosan Trass Zementputz firmy KEIM .
 • Oczyszczeniu bruzd z resztek zaprawy i pyłów.
 • Wykonanie kotwienia pęknięć konstrukcyjnych z użyciem kotew spiralnych ze stali austenicznej BRUT SAVER osadzonych na zaprawie montażowej systemu BRUT SAVER wprowadzanej metodą iniekcji.
 • W wyższych partiach muru ocena stanu tynków z poziomu rusztowań, usunięcie wtórnych napraw, łat, uzupełnień cementowych oraz odspojonych tynków wzdłuż pęknięć konstrukcyjnych.
 • Poszerzenie spękań tynku w taki sposób, aby brzegi wycinanego tynku tworzyły z podłożem kąt ostry, dając możliwość mechanicznego zakotwienie zaprawy wypełniającej.
 • W dolnej części, rekonstrukcja tynków z zastosowaniem gotowych tynków szerokoporowych KEIM Porosan spełniających wymagania WTA.
 • Wykonanie obrzutki z zaprawy trasowo-cementowej KEIM Porosan Trass Zementputz na ok 50 % powierzchni muru.
 • Położenie dwóch warstw tynku renowacyjnego KEIM Porosan Trass Sanierputz o łącznej grubości do 4 cm, (wierzchnia warstwa min. 1 cm grubości) z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych.
 • Miejscowe wzmocnienie osłabionych tynków na wyższych kondygnacjach w zabiegu impregnacji z użyciem preparatu Fixativ firmy KEIM.
 • Uzupełnienie ubytków tynków w technologii mineralnej z zastosowaniem gotowych, fabrycznych tynków mineralnych zbrojonych włóknem szklanym Universalputz firmy KEIM.
 • Gruntowanie powierzchni ścian preparatem Fassadengrund firmy KEIM.
 • Wykonanie na całości muru cienkiej szlichty drobnoziarnistej w celu ujednolicenia elewacji z zastosowaniem zaprawy mineralnej zbrojonej włóknem szklanym Universalputz fine firmy KEIM.
 • Zabezpieczenie powierzchni hydrofobowo.