Kategoria: Konserwacja zabytków i dzieł sztuki

Wiślica: Zakończenie prac w sieni Domu Długosza

Stan zachowania nawarstwień na ścianach sieni Domu Długosza przed konserwacją był bardzo zły, tynki były mocno uszkodzone i zdegradowane, szczególnie w dolnych partiach ścian. Główne przyczyny tych zniszczeń to wilgoć przez lata podciągana kapilarnie z gruntu oraz działalność rozpuszczalnych w wodzie soli mineralnych. Widoczne były zaplamienia, łuszczenie się wierzchnich warstw farb, rozległe odspojenia tynków od…
Przeczytaj więcej

Klasztor Sióstr Bernardynek: Podsumowanie prac 2018

Prace przeprowadzone w Klasztorze Sióstr Bernardynek w Krakowie w roku 2018 obejmowały zachodnie elewacje zabudowań klasztornych od strony ul. Poselskiej, od murów obwodowych dziedzińca północnego, aż do muru zamykającego dziedziniec przed kościołem Św. Józefa. Kompleksowy remont zabudowań klasztornych sióstr Bernardynek przy ul. Poselskiej 21 w Krakowie rozpoczęty został w roku 2015, kiedy to wykonano wzmocnienie…
Przeczytaj więcej