Wiślica: Zakończenie prac w sieni Domu Długosza

Stan zachowania nawarstwień na ścianach sieni Domu Długosza przed konserwacją był bardzo zły, tynki były mocno uszkodzone i zdegradowane, szczególnie w dolnych partiach ścian. Główne przyczyny tych zniszczeń to wilgoć przez lata podciągana kapilarnie z gruntu oraz działalność rozpuszczalnych w wodzie soli mineralnych. Widoczne były zaplamienia, łuszczenie się wierzchnich warstw farb, rozległe odspojenia tynków od…
Przeczytaj więcej